Formularz kontaktowy


Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: MyBenefit Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław (dalej „my”, „MyBenefit”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “dane osobowe”; przez e-mail info@multizoo.com.pl; telefonicznie: Tel.: (22) 242 42 42

Cele przetwarzania: Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym

Podstawy prawne przetwarzania: Nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu MyBenefit: podmioty z grupy kapitałowej Benefit Systems, podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne

Prawa związane z przetwarzaniem danych: Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo dostępu do danych; prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych; prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych; prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu https://multizoo.com.pl/PolitykaPrywatnosci


 

  MyBenefit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Powstańców Śląskich 28/30

53-333 Wrocław

Tel.: (22) 242 42 42

info@multizoo.com.pl